آموزش تمام شادی های بعد گل فیفا ۲۲

شادی بعد از گل فیفا22

امسال چهار حرکت جدید به فهرست خوشحالی های بعد از گل FIFA 22 اضافه شده اند.

فقط چهار خوشحالی جدید بعد از گل در FIFA 22 وجود دارند، ولی فهرست روش های جشن گرفتن شوت ۳۵ یاردی به کنج بالا (یا دورازه خالی) هنوز بسیار جالب است. در FIFA 22 حرکاتی به نام انگشتان، نگاه به ساعت، عکس گرفتن و اشاره کردن اضافه شده اند.  در ادامه با تکنوشاپ همراه باشید تا آموزش تمام شادی های بعد گل فیفا ۲۲ رو به شما بدهیم.

راستی!

بازی Fifa 22 رو هم بصورت اجاره بازی و هم برای فروش که با پایین ترین قیمت این بازی رو میتونید تهیه کنید و کنار خانواده بازی کنید و لذت ببرید.

آموزش شادی بعد از گل فیفا22

همه کنترل ها مربوط به PS5-PS4 هستند، اگر از Xbox استفاده می کنید، این کنترل ها را مطابق با دسته Xbox تنظیم کنید. مثلا دایره تبدیل می شود به B، R2 به RT و غیره.

راهنمای خوشحالی های بعد از گل در FIFA 22

انگشتان: L2 را نگه دارید، R3 را فشار دهید.

نگاه به ساعت: R2 را نگه دارید، RS را به سمت راست و سپس سمت چپ حرکت دهید.

عکس گرفتن: R2 را نگه دارید، مربع را فشار دهید.

اشاره کردن: L1 را نگه دارید، دوبار RS را به سمت راست حرکت دهید.

خوشحالی های بعد از گل FIFA 22: حرکات اصلی

حرکت اصلی بازیکن: ضربدر

تصادفی: دایره

لغو: L1+R1

خوشحالی های بعد از گل FIFA 22: حرکات در حال دویدن

مکیدن انگشت: مربع را نگه دارید.

باز کردن دست ها: یکبار مربع را بزنید، مربع را نگه دارید.

تکان دادن مچ: یکبار مثلث را بزنید، مثلث را نگه دارید.

هواپیما: R3 را فشار دهید.

اشاره به آسمان: RS را به سمت بالا نگه دارید.

حرکت دادن دست ها: RS را به سمت راست را حرکت دهید، RS را در سمت چپ نگه دارید.

Come On!: RS را به سمت چپ حرکت دهید، RS را در سمت راست نگه دارید.

بوسه فرستادن: RS را به سمت پایین حرکت دهید، RS را به سمت بالا نگه دارید.

تاب خوردن با دو دست: RS را به سمت بالا حرکت دهید، RS را به سمت پایین نگه دارید.

پرنده در حال پرواز: RS را به سمت راست حرکت دهید، RS را در سمت راست نگهدارید.

دست روی سر: RS را به سمت چپ حرکت دهید، RS را در سمت چپ نگه دارید.

علامت قلب: RS را به سمت پایین حرکت دهید، RS را به سمت پایین نگه دارید.

اشاره دست ها به بالا: RS را به سمت بالا حرکت دهید، RS را به سمت بالا نگه دارید.

آسیاب بادی: RS را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

خوشحالی های بعد از گل FIFA 22: حرکات تمام کننده

قیچی: L1 را نگهدارید، مربع را فشار دهید.

چالش: L2 را نگه دارید، دوبار مربع را فشار دهید.

X: L1 را نگهدارید، RS را به دو بار به سمت پایین حرکت دهید.

چرخش قورباغه ای (فقط آفلاین): L2 را نگه دارید، RS را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

یک چشم: R2 را نگه دارید، R3 را فشار دهید.

راه رفتن با غرور: R1 را نگه دارید، دوبار دایره را فشار دهید.

ناخن جویدن: R2 را نگه دارید، RS را به سمت بالا نگه دارید.

کبوتر: R1 را نگه دارید، R3 را فشار دهید.

چرخیدن روی زمین: L1 را نگه دارید، RS را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

تبر زدن: L2 را نگه دارید، دایره را فشار دهید.

تلفن همراه: L2 را نگه دارید، مربع را فشار دهید.

هیپنوتیزم: L2 را نگه دارید، مثلث را فشار دهید.

احترام گذاشتن: L1 را نگه دارید، دو بار دایره را فشار دهید.

هم زدن دیگ: L2 را نگه دارید، دو بار مثلث را بزنید.

اشاره به آسمان: L1 را نگه دارید، دایره را فشار دهید.

رقص اسپانیایی: L2 را نگه دارید، RS را دو بار به سمت بالا حرکت دهید.

قهرمان: R1 را نگه دارید، دو بار مثلث را فشار دهید.

سلام نظامی: R1 را نگه دارید، مثلث را فشار دهید.

مانکن: L2 را نگه دارید، RS را بالا نگه دارید.

صداتونو نمی شنوم: L2 را نگه دارید، RS را در سمت راست نگه دارید.

قلب: L2 را نگه دارید، RS را پایین نگه دارید.

ریختن آجر: L2 را نگه دارید، RS را در سمت راست نگه دارید.

پایپ: L2 را نگه دارید، RS را به سمت بالا و سپس به سمت پایین حرکت دهید.

عقرب: L2 را نگه دارید، RS را به سمت چپ و سپس راست حرکت دهید.

چایی: L2 را نگه دارید، RS را به سمت راست و سپس سمت چپ حرکت دهید.

همسایگی: L2 را نگه دارید، RS را دو بار به سمت پایین حرکت دهید.

سر خوردن روی زانو و زمین خوردن: L2 را نگه دارید، RS را دو بار به سمت چپ حرکت دهید.

ماسک: L1 را نگه دارید، RS را دو بار به سمت بالا حرکت دهید.

رقص بریک: R1 را نگه دارید، RS را دو بار به سمت راست حرکت دهید.

حرکت موجی: L1 را نگه دارید، مثلث را فشار دهید.

ریلکس کردن: R2 را نگه دارید، RS را در سمت چپ نگه دارید.

کرم رو به عقب: R1 را نگه دارید، RS را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

سقوط رو به عقب کنترل نشده: R2 را نگه دارید، RS را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

ایستادن روی دست: R2 را نگه دارید، RS را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

پریدن و اشاره کردن: R2 را نگه دارید، RS را دوبار به سمت پایین حرکت دهید.

سر خوردن روی زانو: L1 را نگه دارید، RS را به سمت پایین و سپس بالا حرکت دهید.

KO: L1 را نگه دارید، دو بار مربع را فشار دهید.

همین الان همین جا: R1 را نگه دارید، دایره را فشار دهید.

پریدن و خم شدن: L2 را نگه دارید، RS را به سمت پایین و سپس بالا حرکت دهید.

ایستادن: R1 را نگه دارید، RS را در سمت چپ نگه دارید.

برادر کوچکتر، L2 را نگه دارید، دوبار دایره را فشار دهید.

انگشتان: L2 را نگه دارید، R3 را فشار دهید.

بوسیدن زمین: R2 را نگه دارید، RS را در سمت راست نگه دارید.

ناباوری: R2 را نگه دارید، RS را به سمت پایین نگه دارید.

سقوط رو به عقب: R2 را نگه دارید، مربع را دوبار فشار دهید.

آرامش: R1 را نگه دارید، دوبار مربع را فشار دهید.

راه رفتن اردکی (فقط آفلاین): L2 را نگه دارید، RS را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

ضربه گلف: R1 را نگه دارید، RS را به سمت چپ و سپس سمت راست حرکت دهید.

ماتادور: R2 را نگه دارید، RS را به سمت پایین و سپس به سمت بالا حرکت دهید.

عینک زدن: R2 را نگه دارید، RS را به سمت بالا و سپس به سمت پایین حرکت دهید.

نگاه به ساعت: R2 را نگه دارید، RS را به سمت راست و سپس به سمت چپ حرکت دهید.

شنا: R1 را نگه دارید، RS را به سمت راست و سپس سمت چپ حرکت دهید.

کرم: R1 را نگه دارید، RS را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

رقصیدن: R1 را نگه دارید، RS را دو بار به سمت پایین حرکت دهید.

چرخیدن و افتادن: R2 را نگه دارید، RS را دو بار به سمت بالا حرکت دهید.

رقصیدن و چرخیدن: R2 را نگه دارید، RS را دوبار به سمت راست حرکت دهید.

عکس گرفتن: R2 را نگه دارید، مربع را فشار دهید.

حرکت گهواره: R2 را نگه دارید، مثلث را فشار دهید.

بوسیدن حلقه: R2 را نگه دارید، دو بار مثلث را فشار دهید.

شیرجه پروازی: R1 را نگه دارید، RS را به سمت بالا نگه دارید.

ضربه کاراته: R1 را نگه دارید، RS را در سمت راست نگه دارید.

لگد پرشی: R1 را نگه دارید، RS را به سمت پایین نگه دارید.

مرد بزرگ: L1 را نگه دارید، RS را در سمت راست نگه دارید.

دختر بچه: L1 را نگه دارید، RS را در سمت چپ نگه دارید.

مثل من راه برو: L1 را نگه دارید، RS را به سمت چپ و سپس سمت راست حرکت دهید.

سرگیجه: L1 را نگه دارید، R3 را فشار دهید.

آرام باش (فقط آفلاین): L1 را نگه دارید، مثلث را دوبار فشار دهید.

تلفن زدن: L1 را نگه دارید، RS را به سمت بالا نگه دارید.

موتور: L1 را نگه دارید، RS را به سمت پایین نگه دارید.

آویزان شدن: L1 را نگه دارید، RS را به سمت بالا و سپس پایین حرکت دهید.

Muevelo: L1 را نگه دارید، RS را به سمت راست و سپس به سمت چپ حرکت دهید.

اشاره کردن: L1 را نگه دارید، RS را دو بار به سمت راست حرکت دهید.

کلام آخر

توی این مطلب سعی کردیم که آموزش تمام شادی های بعد گل فیفا ۲۲ را به شما بدهیم امیدواریم که براتون مفید بوده باشد. نظرات خودتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید.

راستی!

بازی Fifa 22 برای PS5 رو هم برای اجاره داریم هم برای فروش که با پایین ترین قیمت این بازی رو میتونید تهیه کنید همچنین میتونید نصب بازی ps5 رو روی کنسول خودتون انجام بدید و در کنار خانواده بازی کنید و لذت ببرید

۴.۶/۵ - (۴۵ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر