Crash bandicoote یک بازی امتیازی در سری بازیهای ویدئویی است. مجموعه‌هایی که اندی گاوین و جیسن رابین در دوران تصدیشان در ناگتی داگ برای شرکت سونی ساختند.مجموعه‌هایی است که اساسا” منحصر به کنسول های بازی ویدئویی پلی استیشن است.

بازیهابا سریهای متعددی ظاهر شدند و چندین توسعه دهنده آنها را به دقت ساختند و سبکهای مختلفی را ابداع کردند.مجموعه ها متشکل از ۱۸بازی است که بیش از۵۰میلیون کپی آن به سراسر دنیا ارسال شده است. بازیها عمدتا” در جزایر تخیلی وامپا واقع شده است،یک مجمع الجزایر که در جنوب استرالیا قرار دارد با این وجود در مکانهای دیگر نیز وجود دارد.

بازیهای اصلی در مجموعه ها بطور گسترده‌ای بسترسازند ولی محصولات فرعی در سبکهای مختلف می باشند.شخصیت اصلی مجموعه ها جانور انسان نمایی ست به نام کرش که زندگی ساکتش در جزایر وامپا اغلب توسط شخصیت اصلی مخالف بازیها به نام دکتر نئو کورتکس برهم می‌خورد.او کرش را ساخته و حال میخواهد او کشته شود.در بیشتر بازیها،کرش باید کورتکس را شکست دهد و نقشه ها ی او را برای برتری بر جهان خنثی نماید. بازی Crash bandicoote را با مناسب ترین قیمت اجاره کنید.

20 هزارتومان

مدت اجاره

اجاره بازی