بازی Batman Arkham Collection مجموعه سه بازی Batman: Arkham Asylum،‌ Batman: Arkham City و نسخه Premium بازی Batman Arkham Knight در دو دیسک است. دو بازی Batman Arkham Asylum و Batman Arkham City در دو دیسک قرار داده شده‌اند. این بازی را با مناسب ترین قیمت اجاره کنید

25 هزارتومان

مدت اجاره

اجاره بازی