بازی Detroit Become Human جدیدترین ساخته دیوید کیچ داستان رباتی را تعریف می کند که پا به دنیای انسان ها می گذارد و احساساتی مشابه آنها را تجربه می کند. در این بازی سه شخصیت اصلی داریم. کارا، رباتی خدمتکار است که از فرزند مردی دائم الخمر مراقبت می کند. این مرد که اسمش تاد نام دارد، با ظهور ربات ها، زندگی و شغلش را از دست داده است و ربات ها را مقصر بدبختی خودش می داند.

داستان بازی

داستان ربات های اندرویدی کارا، کانر و مارکس به طور موازی پیش می برند و متاثر از کارهای شما هستند. هر کدام از انتخاب ها و یا فعالیت های شما می تواند زندگی این سه نفر را تهدید کند. برای اینکه بدانید در حین بازی، چه کارهایی می توانستید با هر کدام از شخصیت ها انجام دهید، بهتر است نمودار درختی بازی را ببینید. این نمودار درختی فعالیت های هر کدام از شخصیت ها را در هر سکانس روایت می کند و به شما می گوید که در صورت انجام این عمل، ممکن است اتفاق دیگری در بازی بی افتد و پایان متفاوتی رقم بخورد. بنابراین بهتر است یک بار Detroit Become Human را بدون توجه به ساختار درختی تمام کنید و بعد دوباره آن را تکرار کنید. هر کدام از شخصیت ها روند بازی و همینطور داستان متفاوتی دارند و ماجراجویی متفاوتی را تجربه می کنند.

بهتر است بدانید که بازی Detroit Become Human  چالش خاصی ندارد و تنها وظیفه شما زدن دکمه، و انتخاب دیالوگ است.  البته در مواقعی که شاهد درگیری هستید و باید سریع تصمیم بگیرید، همین سیستم کلید زنی هم هیجان انگیز می شود. در هر کدام از اتفاقات داستان می توانید طراحی گرافیک فوق العاده چهره ها و شخصیت های ربات ها را ببینید. شخصیت ها با اینکه ربات هستند اما به خوبی می توانید احساسات انسانی را در آنها ببینید. این بازی را با مناسب ترین قیمت اجاره کنید.

25 هزارتومان

مدت اجاره

اجاره بازی